Geschiedenis

Met het opnieuw plaatsen van de gerestaureerde haan op de torenspits op 1 mei 2010 werd de restauratie van de kerk op de Markt in Groede afgerond. Na ruim een jaar restauratie gingen daarna de deuren van het gebouw voor het eerst weer open voor publiek.

Bij de restauratie werd de historische scheiding van rond 1620 tussen de “Franse” kerk en de rest van het gebouw weggebroken. Daardoor zijn nu weer de oorspronkelijke bogen en pilaren van de oude kerk zichtbaar geworden. Het gebouw is daardoor ook veel lichter geworden omdat de ramen van de zuidbeuk nu het zonlicht toelaten tot de hele kerk. Bij de restauratie is de binnenzijde van het gebouw gestuukt met een speciale mortel die het losraken door het aanwezige zeezout ( resultaat van dertig jaar inundatie rond 1600) in het vervolg moet tegengaan. Bij het werk zijn vele bouwdetails van de oorspronkelijk middeleeuwse kerk zichtbaar geworden. De restauratie was vooral ook belangrijk voor het behoud van de toren uit de 14e eeuw. Bijna een jaar stond die in de steigers voor het inboeten en herstel van het metselwerk. Door de langdurige vorst liep de restauratie ook enige maanden vertraging op.

In het interieur is de orgelzolder verplaatst van het koor naar een plaats boven de ingang van de kerk. Het orgels is nog niet terug omdat het eerst gerestaureerd moet worden. De daarvoor benodigde subsidie is voorlopig nog niet beschikbaar. In het koor is een podium voor uitvoeringen aangebracht. Verder werd naast een vernieuwde verwarming een toiletgroep geïnstalleerd.

Het gebouw is hiermee geschikt geworden voor multifunctioneel gebruik zoals exposities, concerten, lezingen, diners, trouwerijen enzovoort. Daarnaast zal het ook gebruikt blijven worden door de kerkelijke gemeente ( de historische preekstoel die nog werd geschonken door de familie Cats werd uiteraard in ere gehouden). Het gebouw dat verder door het leven zal gaan als Grote Kerk Groede, wordt beheerd door een nieuwe stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit leden van de kerkelijke gemeenschap, de stichting die ijverde voor restauratie en de Dorpsraad Groede.

De restauratie werd mogelijk door subsidies van het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Sluis en de gelden die bijeen werden gebracht door de bevolking van Groede en de regio.  De herinrichting van het gebouw werd betaald uit aanzienlijke sponsorbijdragen van de Rabobank en kerkelijke fondsen.

De gerestaureerde windhaan, volgens deskundigen van een opmerkelijke afmeting, zal zaterdag 1 mei om 15.00 uur op de torenspits worden gehesen. De Cantorij van de Protestantse gemeente zingt vooraf voor de toren en geeft ook een kort concert in de kerk. Verder is er een fotoreportage van de restauratie te zien. De kerk is voor bezichtiging open tot 16.30 uur. Een officiële opening van het gebouw vindt plaats op 2 september.

De kerk is gebouwd rond 1250 en behoort tot de Vlaamse Hallenkerken. De datering en architectuur van het gebouw verwijst naar de vroegere eenheid van Zeeuws / Vlaams Vlaanderen. Vanaf het begin van de 14de eeuw werden in het Vlaamse kustgebied veel van dergelijke kerken gebouwd. De geschiedenis van Zeeuws en West-Vlaanderen is voor een deel af te lezen in de kerk. Objecten en sporen in de kerk verwijzen naar historische gebeurtenissen en ontwikkelingen die West-Zeeuws-Vlaanderen hebben gemaakt tot wat het nu is.

oktober 2008

Groede is met het gebouw van de NH kerk deelnemer in tv-programma BankGiro Loterij Restauratie en maakt daarmee kans op 1 miljoen euro.  We eindigen op de vierde plaats en missen dus het miljoen. Maar daar staat een heleboel landelijke publiciteit tegenover. Die bekendheid speelt een rol als dit jaar alsnog de Rijkssubsidie wordt toegekend!

april 2008

De afgelopen weken is de NHK veelvuldig in het nieuws geweest. Paul de Leeuw besteedt aandacht aan de “Inpakactie” van de toren met 1.000m2 beddenlaken.  Een groep vrouwen uit het dorp is daar weken mee bezig geweest.

Hart van Nederland besteed aandacht aan de restauratie van de kerk

Omroep Zeeland en het Hart van Nederland besteden aandacht aan de restauratie van de kerk en aan de toekomstige invulling.

januari 2007

Aan architecten- en ontwerpbureau Johan de Wachter Architecten is gevraagd een ontwerp te maken voor de multimediapresentatie in de NHK Groede. Het ontwerp diende rekening te houden met de zondagse kerkdiensten van de gemeenten. Dit resulteerde in een mooi ontwerp van vaste en flexibele onderdelen binnen de presentatie.
Om een indruk te krijgen van het ontwerp zie: Johan de Wachter Architecten

december 2006

Voor het project Dynamiek en migratie in Zeeuws / Vlaams Vlaanderen wordt financiering gezocht bij overheden, sponsors en fondsen.

De Provincie Zeeland heeft in het kader van LEADER+ een subsidievoorstel met betrekking tot de ontwikkelingsfase van dit project gehonoreerd. Door middel van deze financiering werd deze website mede ontwikkeld.