Groede Festival

Het Groede Festival is voor het eerst in 2007 georganiseerd door een groep inwoners van Groede. Ze wilden hiermee aandacht vragen en geld inzamelen voor het behoud van de Nederlands Hervormde kerk op de Markt in Groede.

Het festival was in artistiek en sociaal opzicht een groot succes. Het bleek te voorzien in een behoefte van inwoners van Groede aan meer cultureel aanbod in het dorp. Hoewel de geldelijke opbrengst van het festival voor behoud van de kerk gering was, was het enthousiasme van het publiek en de lokale ondernemers zo groot dat men besloot van het Groede Festival een terugkerend evenement te maken. Belangrijkste doelstelling van het festival is daarmee geworden om Groede op de kaart te zetten en het dorp te verlevendigen.

Sinds 2010 wordt het festival elk eerste weekend van september georganiseerd door een onafhankelijke werkgroep van vrijwilligers, in opdracht van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Groede. Voor actuele en uitgebreide informatie over het festival verwijzen wij u naar www.groedefestival.com of bekijk de facebook pagina .